Wat is het verschil tussen biologische en biodynamische landbouw?

Naast ‘biologische’ landbouw duikt soms ook de term ‘biodynamische’ landbouw op. Biodynamische landbouw is een vorm van biolandbouw. Die voldoet aan alle wettelijke verplichtingen voor bio zoals die in de EU-wetgeving staan en legt extra normen op voor bemesting, dierenwelzijn en stoffen die toegelaten zijn in de verwerking.

Biodynamische landbouw voldoet als vorm van biolandbouw aan alle wettelijke verplichtingen voor bio zoals die in de EU-wetgeving staan. Biodynamische bedrijven krijgen extra normen opgelegd voor bemesting, dierenwelzijn en stoffen die toegelaten zijn in de verwerking.

De biologisch-dynamische principes zijn omgezet in een lastenboek. Wie voldoet aan de criteria van het lastenboek, mag gebruik maken van het internationale Demeter-label.

Demeter Keurmerk

Extra normen

  • Biodynamische boeren kiezen voor het voeden van de bodem met minimum 60 procent vercomposteerde biologische mest. Ze voeden hun dier met biologisch stro en veevoer, waarvan ze minstens 80 procent zelf hebben geproduceerd.
  • Daarnaast kiezen ze voor een ruime vruchtwisseling. In de praktijk telen ze maar één keer in de vijf jaar een bepaald gewas op hetzelfde stuk grond. Ze kiezen dan ook voor een diversiteit aan gewassen. Bij voorkeur gebruiken ze zaadvaste rassen.
  • Ook wat dierenwelzijn betreft leggen biodynamische boeren zichzelf strengere criteria op dan in de biologische veeteelt. Dieren krijgen meer plaats en koeien mogen hun hoorns houden.
  • Een boer werkt volgens de inzichten van de biodynamische landbouw ook aan zijn eigen ontwikkeling en zorgt ervoor dat hij en zijn bedrijf voortdurend blijven evolueren.
  • De biodynamische beweging legt ook extra criteria op aan de verwerking van voedsel. Er zijn bijvoorbeeld nog minder additieven en technieken toegelaten dan in de Europese biowetgeving. Biodynamische melk bijvoorbeeld mag niet gehomogeniseerd worden.

In Vlaanderen

In Vlaanderen gebruikt een beperkt aantal bioboeren het Demeter-label. Het opleidingscentrum voor startende bioboeren Landwijzer, is sterk geïnspireerd door de biodynamische inzichten.

Lees meer over de landbouw- en de verwerkingsnormen van het Demeter-label op de site van Demeter.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.