Hoe zorgt een bioboer voor het welzijn van zijn dieren?

Biologische veehouders kiezen voor een diervriendelijke aanpak. Niet alleen erkennen ze het natuurlijk gedrag van dieren, ze houden hun dieren zo gezond mogelijk via biologisch voer, frisse buitenlucht, genoeg leefruimte en zo weinig mogelijk medische ingrepen.

20203003 Bmn Faq Dierenwelzijn Natlandhoeve

Soorteigen gedrag

Elk dier heeft zijn natuurlijk gedrag. Een biologische veehouder zal proberen dat natuurlijk gedrag zoveel mogelijk te respecteren. Dat draagt immers bij tot een beter dierenwelzijn. Herkauwers mogen buiten grazen en herkauwen, varkens krijgen binnen én buiten ruimte om rond te lopen en ook kippen mogen buiten pikken en zandbaden nemen.

Dat vergt uiteraard extra investeringen, maar het levert ook winst op: doordat de veehouder oog heeft voor het soorteigen gedrag, vermijdt hij ongewenst gedrag zoals verenpikken bij kippen en staartbijten bij varkens. Op die manier kan hij medische ingrepen beperken.

Weinig medische ingrepen

Een biologische veehouder wil zo weinig mogelijk medische ingrepen toepassen op zijn dieren. Voor biologische vleeskoeien kiest hij bijvoorbeeld rassen die zonder keizersnee kunnen bevallen. Ook andere medische ingrepen worden zo veel mogelijk vermeden: koeien worden minder onthoornd, de snavel van kippen wordt niet gekapt en varkens mogen hun krulstaart behouden.

Veel ruimte, binnen en buiten

Elk biologisch dier krijgt genoeg ruimte, zowel binnen als buiten. Hoeveel dat precies is, staat per soort opgelijst in de wetgeving.

Een stal moet bovendien beschikken over voldoende verluchting, natuurlijk daglicht en aangepast strooisel. De gezonde buitenlucht en de voldoende stalruimte helpen om de weerstand van de dieren te versterken.

Tijdens de koude maanden (volgens de wet tussen 15 oktober en 15 mei) mag een bioboer zijn dieren binnenhouden.

Biologisch voer

Biologische dieren krijgen biologisch voer. Dat is dus geteeld zonder chemische gewasbescherming (insecticiden, fungiciden, herbiciden), kunstmest en samengesteld volgens strikte normen. Biologisch voer is ook vrij van ggo’s.

Koeien en geiten staan voornamelijk in de wei te grazen. Naast het gras vind je in zo'n weiland vaak ook klaver en kruiden. Dat wordt aangevuld met ruwvoer. Kippen eten zaden en granen en varkens biologisch ruwvoer of verse gewassen van biologische teelt. Er worden dus geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmeststoffen gebruikt bij het telen van het voer. Evenmin zijn ggo’s in dierenvoer toegelaten. En de lijst van toegelaten additieven is beperkt en duidelijk opgelijst.

Om de voedselkilometers te beperken, moet 60 procent van het voer voor herkauwers regionaal geteeld zijn. Voor pluimvee en varkens gaat het om 20 procent. Een biologische veehouder zal het voer dus (groten)deels zelf telen, aangevuld met voer dat hij aankoopt bij een biologisch landbouwbedrijf uit de buurt.

Bio Mijn Natuur - Kuiken - Lisa Develtere © Lisa Develtere bij Philip Vermeulen

Tijd om te groeien

Tot slot krijgen dieren de kans om op een natuurlijk ritme te groeien. Zo mag een traag groeiende, biologische vleeskip pas geslacht worden na 71 dagen. Ze leeft bijna dubbel zo lang als haar gangbare zuster die op 40 dagen haar einde kent.

Op sommige bioboerderijen mogen koeien ook langer zogen bij hun moeder: soms tot 12 maanden. Ze worden vaak ook op latere leeftijd geslacht. Dwangvoederen is uit den boze, net als hormonen of antibiotica om de groei te versnellen.

Geneesmiddelen als het echt moet

Via het voer kan een veehouder de gezondheid van zijn dieren op een natuurlijke manier ondersteunen. En sommige boeren zijn daar heel vernuftig in. Zo kan een geitenboer tussen het gras kruiden zaaien die de dieren een betere weerstand geven tegen bijvoorbeeld wormen.Ondanks al die preventieve maatregelen worden ook biologische dieren soms ziek. De veehouder kan op verschillende manieren zijn dier behandelen: met homeopathie of klassieke geneesmiddelen. Klassieke geneesmiddelen zijn vaak een laatste redmiddel. Na het toedienen van geneesmiddelen moet de veehouder dubbel zo lang wachten als zijn gangbare collega voor hij zijn product als biologisch mag verkopen. Antibiotica mogen nooit preventief gebruikt worden.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.