Middenveld zet PFOS-discussie op scherp: gezondheid en milieu voorop

16.02.2022
Petitie Gezondheid En Milieu Voorop
Campagnebeeld bij petitie 'Gezondheid en milieu voorop'

Een brede coalitie van milieu- en natuurverenigingen en gezondheids- en gezinsorganisaties wil dat er lessen getrokken worden uit het PFOS-schandaal. In een gezamenlijke visietekst pleiten ze voor een gespierder milieubeleid in Vlaanderen. Aan de Vlaamse regering formuleren ze 28 concrete aanbevelingen. Ook BioForum is een van de ondertekenaars. 


Lessen trekken uit het PFOS-schandaal

“Het PFOS-dossier heeft alle pijnpunten van het Vlaamse milieubeleid aan de oppervlakte gebracht. Lozingsnormen bleken te laks, vergunningen werden op maat van bedrijven geschreven, wetenschappelijke adviezen genegeerd. Het positieve nieuws is dat de overheid veel kan leren uit wat hier misgelopen is”, stelt Tycho Van Hauwaert, beleidsexpert Industrie van Bond Beter Leefmilieu. 

“Langdurige blootstelling aan chemische stoffen zoals PFOS verhoogt, zelfs in lage doses, het risico op sommige kankers. Daarom is het cruciaal dat we er als maatschappij alles aan doen om dit soort stoffen in de toekomst uit ons leefmilieu te bannen”, vult Ann Gils van Kom op tegen Kanker aan.

28 speerpunten: van kindnorm tot verzekering tegen milieuschade

In totaal formuleren de organisaties 28 speerpunten, waarmee beleidsmakers de balans tussen industrie en een gezond leefmilieu kunnen herstellen. 

“Wij hebben ons huiswerk gemaakt. We hopen nu dat de parlementaire onderzoekscommissie onze aanbevelingen bestudeert en verwerkt in haar eindrapport”, stelt Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

“Zo pleiten we voor sterkere overheidsdiensten voor natuur, milieu en gezondheid. Deze moeten voldoende mensen en kennis in huis hebben om alle vergunningen grondig te beoordelen en veilige milieunormen op te leggen. Ook moeten er meer controles op het terrein plaatsvinden, zodat milieunormen ook effectief gerespecteerd worden.”, aldus Van Hauwaert.

Daarnaast pleit de coalitie ervoor om voorzichtiger om te gaan met chemische stoffen en dan vooral met hormoonverstoorders. “Het moet bewezen worden dat een product niét schadelijk is voor het leefmilieu en de volksgezondheid vooraleer het in gebruik wordt genomen of in de omgeving wordt geloosd. Omdat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor milieuvervuiling, vragen we aan de overheid om zich voor die normen te baseren op de schadelijkheid bij kinderen, de kindnorm”, stelt Ann Gils van Kom op tegen Kanker. 

“Ook zouden bedrijven in Vlaanderen die met vervuilende stoffen werken, verplicht moeten worden om een verzekering af te sluiten die de financiële kosten dekt voor het opruimen van milieuschade en natuurherstel”, zegt Jef Van De Wiele van Natuurpunt.

“62% van de Vlamingen heeft nog nooit van hormoonverstoorders gehoord. De burger beter informeren over de gezondheidsrisico’s is een prioriteit. Zo kan men ook thuis de blootstelling aan hormoonverstoorders verminderen”, besluit Maarten Peeters van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

"Het moet bewezen worden dat een product niét schadelijk is voor het leefmilieu en de volksgezondheid vooraleer het in gebruik wordt genomen of in de omgeving wordt geloosd." - Ann Van Gils, Kom op Tegen Kanker

Teken de petitie: 

De organisaties roepen alle burgers op om hun eisen kracht bij te zetten door de petitie te ondertekenen. Die zal overhandigd worden aan de Vlaamse regering op het moment dat de parlementaire onderzoekscommissie rond PFOS haar eindrapport uitbrengt.

TEKEN HIER DE PETITIE VOOR EEN GESPIERDER MILIEUBELEID

Sterk middenveld in de bres voor volksgezondheid

Opvallend is dat wakkere burgers de PFOS-bal aan het rollen brachten. Vervolgens slaagde het middenveld er vanuit zijn expertise in om het mank lopende beleid te analyseren en verbeteringen voor te stellen. Met hun visietekst hopen de ondertekenende organisaties het milieubeleid te versterken opdat het de burger wapent tegen dit soort grootschalige milieuvervuiling.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.