Wat is agro-ecologie?

Agro-ecologie betekent dat we voedsel anders produceren, op een manier die echt duurzaam is. Lokaal, met de natuur en de kringloop mee. Met respect voor de rechten, de kennis en de noden van de mensen die het produceren. Agro-ecologie krijgt wereldwijd meer en meer krediet en invloed.

Veld Kvl © Kobe Van Looveren

AGRO-ECOLOGIE IS ...

!! Lees er alles over in de brochure Het Echte Werk! (onderaan de pagina)

Ecologisch

Een agro-ecologische benadering gaat uit van samenwerking met en nabootsing van de natuur. Basisprincipes bij de teelt zijn het recycleren van voedingsstoffen (bv. mest en compost om de bodem te voeden), de zorg voor een gezonde, van nature vruchtbare bodem, het minimaliseren van verlies aan hulpbronnen (zonlicht, water, bodem, ...) en het stimuleren van genetische diversiteit. Het is dan ook meteen duidelijk dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest of ggo’s in deze benadering niet thuishoort.

Een agro-ecologisch systeem is milieuvriendelijk omdat het door z’n grondgebondenheid rekening houdt met de draagkracht van de natuur. Agro-ecologie zet lokale middelen en boerenkennis in om te komen tot een veerkrachtige landbouw die past bij de regio en de mensen. Wetenschappelijk onderzoek vertrekt van de boeren en vindt plaats in samenwerking met hen.

Voedselsoevereniteit

Agro-ecologie beoogt een grote onafhankelijkheid en autonomie van de boer, vrije uitwisseling van zaden tussen boeren en een gegarandeerde toegang tot grond, water, zaden en andere noodzakelijke hulpbronnen voor boeren. Iets als vrije uitwisseling van zaden lijkt erg evident maar in de praktijk zijn het vaak grote multinationals die de zaden verkopen (vaak ggo-zaden) en daar een monopoliepositie in hebben.

'Ook de consument draagt mee verantwoordelijkheid via de keuzes die hij maakt voor producten afkomstig van agro-ecologische landbouw.'

Eerlijk, sociaal, verantwoordelijk

Een agro-ecologische voedselproductie moet hand in hand gaan met een eerlijke prijsvorming en een rechtvaardig handelsbeleid. Boeren wereldwijd hebben recht op een kostendekkende, stabiele prijs waarin alle milieu-, sociale- en dierenwelzijnskosten zijn verrekend.

Agro-ecologie is zich bewust van de impact van de hele voedselketen. Ook de manier waarop voedsel wordt verdeeld, verwerkt en verhandeld moet eerlijk en sociaal zijn.

Ook de consument draagt mee verantwoordelijkheid via de keuzes die hij maakt voor producten afkomstig van agro-ecologische landbouw, waar mogelijk streekgebonden en rekening houdend met het seizoen. Hij heeft recht op gezond geproduceerd voedsel, maar moet ook bereid zijn om daar een eerlijke prijs voor te betalen.

Wereldwijd én in Vlaanderen

In heel de wereld is agro-ecologie aan het uitgroeien tot een heuse beweging. Agro-ecologische principes krijgen steeds meer erkenning en worden in praktijk gebracht door boeren in samenwerking met anderen, vooral met burgers en wetenschappers. Er zijn onder meer initiatieven vanuit de biologische landbouw, permacultuur, stadslandbouw, bewegingen voor voedselsoevereiniteit en landrechten.

In Vlaanderen hebben voorstanders van agro-ecologie zich verenigd in Voedsel Anders. Ruim 20 organisaties, waaronder BioForum Vlaanderen (sectororganisatie van bio in Vlaanderen), hebben zich reeds expliciet achter dit voedselproductiesysteem geschaard.

Lees er meer over op www.voedsel-anders.be.

Biologisch versus agro-ecologisch?

Voor sectororganisatie BioForum Vlaanderen is aansluiten bij Voedsel Anders een logische keuze: in praktijk blijken biologisch bedrijven vaak agro-ecologisch te werken. Want biologische bedrijven hebben vaak ook aandacht voor eerlijke prijzen, lokale aankoop en afzet, duurzame keuzes... waardoor ze niet alleen biologisch, maar ook agro-ecologisch werken. Zo is bio trouwens principieel bedoeld.

Omgekeerd zijn agro-ecologische bedrijven die inzetten op lokaal en eerlijk betaald zelf vaak gecertificeerd biologisch of in omschakeling naar bio. Logisch dus om als sectororganisatie van de biologische bedrijven onze schouders te zetten onder deze groeiende beweging.

Wil je weten hoe bio te werk gaat, snuffel dan zeker in onze andere Vragen over bio.

Het echte werk

In deze brochure vertellen boer zelf hoe agro-ecologische landbouw werkt.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.