Tienpuntenplan van bioboeren om uit de stikstofimpasse te geraken

13.07.2022
Groenboerenplan
De Federatie van Agro-ecologische Boeren (links) en Bert van Ruitenbeek van Stichting Demeter (rechts) bij de ondertekening met ministers Van der Wal en Staghouwer.

Duizenden biologische-, biodynamische en agro-ecologische boeren overhandigden vorige week in Nederland een Groenboerenplan aan de minister van Landbouw, Henk Staghouwer, en de minister van Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. "De voedselproductie kan hand in hand gaan met biodiversiteit, schone lucht, schoon water, een vruchtbare bodem en gezonde voeding met minder stikstof en zonder het gebruik van kunstmest", zo klinkt het in hun 10 aanbevelingen. 


Gezamenlijk pleiten de ondertekenaars voor een integrale langetermijnvisie voor de landbouw, waarbij ook aan de andere urgente dossiers voor klimaat, bodem- en waterkwaliteit wordt gewerkt. Het ontbreken daarvan is volgens de bioboeren één van de oorzaken voor de ontstane maatschappelijke onrust onder een grote groep boeren.

Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle boeren die willen meebewegen naar een toekomstbestendige landbouw. Voor de noodzakelijke omslag zijn veranderingen nodig in het agrarisch onderwijs, het grondbeleid en in de wet- en regelgeving. Daarnaast moet worden gezorgd dat duurzaamheid daadwerkelijk loont.

De 10 punten van het groenboerenplan

  1. Duurzaam boeren kan alleen als er een eerlijke prijs wordt betaald.
  2. Reductie van stikstof begint bij het terugdringen van import van veevoer en toepassing van kunstmest.  Een grote groep boeren laat zien dat dierwaardige landbouw zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen en geen of beperkte import van veevoer prima mogelijk is. 
  3. Streef naar een grondgebonden landbouw en sluit de kringloop.
  4. Zorg voor maatwerk en duidelijkheid met oog voor de boeren die deel van de oplossing zijn.
  5. Bied ondersteuning aan boeren die willen verduurzamen
  6. Zorg voor voorlichting over duurzame voeding, leg reclame voor ongezonde voeding aan banden en geef als overheid het goede voorbeeld met inkoopbeleid
  7. Versterk de positie van de boer in de korte keten
  8. Grondbeleid moet ten dienste staan van duurzame landbouw
  9. Veranker de principes van natuur-inclusief boeren in het agrarisch onderwijs en betrek boeren bij het onderzoek naar de transitie
  10. Zorg voor rechtvaardige, passende en stimulerende wet- en regelgeving

Dit alles zorgt voor een transitie in de landbouw: van een landbouw gericht op maximalisatie van productie met hoge bijkomende maatschappelijk kosten, naar een herstellende, toekomstbestendige landbouw.

Het tienpuntenplan wordt onder meer gesteund door Biohuis, Caring Farmers, de Federatie van Agro-ecologische Boeren en Herenboeren Nederland. Het plan heeft ook de instemming van instanties en organisaties als Bionext, het Louis Bolk Instituut, Stichting Aardpeer, Stichting Demeter, Land van Ons en de Triodos Bank.

Bron: Bionext

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.