Week van de Bij: Maak van je tuin een bijenrestaurant

29.05.2017
Wildvanbijen2
In categorie

Van 28 mei tot 4 juni 2017 is het opnieuw de Week van de Bij. Deze prikkelweek wil iedereen aanzetten om actief iets te ondernemen ten voordele van bijen. Die vervullen immers een enorm belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen en fruit. Helaas hebben ze het steeds moeilijker om te overleven.


Een betere leefomgeving en de service van bestuiving komen ons allemaal ten goede. Daarom wil de Week van de Bij ook dit jaar een warme oproep doen: ‘Maak van je tuin een bijenrestaurant’! Alle ingrediënten om van je tuin een mega-bijenrestaurant te maken, vind je op www.weekvandebij.be.

Actie is dringend nodig want zowel de bij- als vlinderpopulaties in de wereld dreigen uit te sterven. Recent luidden wetenschappers uit 124 landen de noodklok omdat 40 % van beide diersoorten in gevaar is. Men vermoedt dat dit te maken heeft met de intensieve landbouw die zich te zeer richt op één gewas. Daar blijven bijen weg omdat ze er te weinig voedsel vinden.

Ook het toenemend gebruik van pesticiden in de land- en tuinbouw vormt een bedreiging voor insecten: bestrijdingsmiddelen doden de dieren of zorgen ervoor dat hun voortplanting in gevaar komt. In een recent onderzoek van de Amerikaanse Cornell-universiteit werden 120 bijenkolonies in de buurt van 30 appelboomgaarden geplaatst over heel de staat New York. Nadat de bijen zich te goed hadden gedaan aan de appelbloesem, namen de onderzoekers het bijenbrood in de korven onder de loep. In 17 % van de kolonies was het niveau van pesticiden acuut hoog. In 75 % van de kolonies vonden de onderzoekers een chronische blootstelling aan pesticiden. Werk aan de winkel dus!

Tips om bijen een handje te helpen

  • Een bijvriendelijke tuin is zelden een strakke tuin. Paardenbloemen zijn ideaal voer voor de bijen en een haag die tot bloei kan komen heeft meer te bieden dan een strakgeschoren groene struik.
  • Zorg voor biodiversiteit in je tuin! Een leuke bloemenweide is meegenomen, maar bijen zijn meer gebaat bij meerjarige planten. Plant bomen: kers, appel, pruim, linde, kastanje, wilg, esdoorn, ... Ook gemengde hagen met meidoorn, vuurdoorn, dwergmispel zijn een troef. Steek bloembollen in de grond voor een fleurig voorjaar. Klik hier voor meer tips.
  • Inheemse planten zijn voor de bijen interessanter op het vlak van nectar en pollen.
  • Laat gerust stukjes van je tuin verwilderen, laat (on)kruiden tot bloei komen.
  • Bio is meer dan voeding, zeker als je koopt in functie van de bijen: kies voor biologische zaden (onbehandeld dus) voor de eigen moestuin, biologisch plantgoed voor groenten,... Het aanbod biologische tuinplanten is nog beperkt maar er zijn bv wel al biologische rozenstruiken. En ook het aanbod biologische bloemen neemt toe. Met deze keuze zorg je voor een gezonde leefomgeving in de productie, maar ook in je eigen tuin.
  • Er zijn heel wat soorten bijen en hommels. De honingbij is misschien het meest gekend, maar allesbehalve de enige. Heel wat soorten bijen en hommels zijn op zoek naar nestplaats. Een insectenhotel is interessant voor bepaalde soorten. Andere soorten geven de voorkeur aan houtstapels, een stapel tuinafval of een braakliggend stuk grond.
  • Koop meer bio, want dan kies je voor een landbouw zonder chemische pesticiden. Ook fijn voor de bijen!

>> Meer tips hoe je van je tuin een bijenrestaurant maakt.

Waarom bestaat er geen Vlaamse biohoning?

Om honing 'biologisch' te mogen noemen, moet die aan een aantal normen voldoen. Enerzijds hebben die te maken met dierenwelzijn, net als bij de veeteelt dus. Het biologisch imkeren sluit aan bij het 'natuurlijk imkeren'. In bio is het bijvoorbeeld niet toegelaten om de vleugels van de koningin af te knippen om zwermen te voorkomen. Ook het type bijenkast moet qua volumezo dicht mogelijk aansluiten bij de natuurlijke voorkeur van de bijen. En zo zijn er nog wat verschillen qua imkerpraktijken.

Daarnaast is er ook het bijenvoer. Een veehouder bepaalt wat de dieren eten en geeft de nodige ruimte, maar als imker hou je je bijen niet binnen. Het drachtgebied, dat is de omgeving rond de bijenkast waar de bijen hun voeding halen, is vrij groot. Bijen kunnen makkelijk 3 km ver vliegen. Dit drachtgebied moet overwegend uit biolandbouw of natuurgebied bestaan om biologische honing te kunnen oogsten. En probeer dat maar eens te vinden in Vlaanderen: de biolandbouw is nog beperkt en versnipperd en veel natuurgebied is er evenmin. Daarom vind je (nog) geen biohoning uit Vlaanderen. Over de taalgrens lukt het beter: in Wallonië is er wel al een bio-imker aan de slag.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.