Primeur: Vlaanderen doet onderzoek naar agro-ecologie

31.07.2020
Ae Proefcentrum Initiatiefnemers
Foto: ILVO - De initiatiefnemers v.l.n.r.: Alain Peeters, bioboer Felix de Bousies en Joris Relaes (ILVO)

Gisteren werd het eerste grootschalige agro-ecologische proefplatform in Vlaanderen voorgesteld op het kasteeldomein van het Oost-Vlaamse Hansbeke. Boeren en onderzoekers zetten de theoretische principes over een gezonde bodem, biodiversiteit... samen in de praktijk. Dat is een belangrijke troef om meer kennis op te bouwen rond duurzame landbouwpraktijken. 


De term agro-ecologie wordt in maatschappelijke denkoefeningen vaak gebruikt om een toekomstig ideaal te schetsen van een volledig duurzame landbouwproductie. “Agro-ecologie is geen éénduidig landbouwsysteem, noch een lastenboek waarbij je al dan niet een agro-ecologische stempel verwerft”, zegt Koen Willekens, onderzoeker duurzame landbouw bij ILVO. “Het gaat veeleer over het voortdurend zetten van stappen om te verduurzamen."

De principes van agro-ecologie zijn onder andere: streven naar meer bodemgezondheid, het sluiten van kringlopen, meer biodiversiteit inbouwen die ook functioneel is voor de boerderij, een hechtere band tussen producent en consument...

Alain Peeters: "De basisformule van de agro-ecologische kennisopbouw is belangrijk: boer en onderzoeker samen, met de voeten op de grond."

Boer en onderzoekers samen

De landbouwgronden zijn deel van het kasteeldomein van Hansbeke. Sinds 2017 neemt bio-teler Felix Bousies de gronden zelf in exploitatie, op het moment dat pachtovereenkomsten aflopen. Er zijn intussen heel wat kleine landschapselementen en houtige akkerranden aangelegd. Het bedrijf streeft ernaar om een kwart van de oppervlakte in blijvend grasland te leggen en de rest in akkerbouw-wisselteelt. “Ik informeer mij al jaren over een agro-ecologische aanpak. Ons project heeft de ambitie om én duurzaam én rendabel te zijn. Ik zal, als jonge boer veel kunnen opsteken van de veldproeven en de experts die in Hansbeke actief zullen zijn.”

Ook het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Belgisch onderzoeksbureau RHEA werken mee aan het project. Oprichter van RHEA is Alain Peeters, tot 2007 landbouwprofessor aan de universiteit van Louvain-la-Neuve. Alain: “Wij werken vanuit een holistische en participatieve aanpak. Ook in Hansbeke is de basisformule van de agro-ecologische kennisopbouw belangrijk: boer en onderzoeker samen, met de voeten op de grond. Dit garandeert validatie van onze theoretische inzichten.”

De ambities op korte en iets langere termijn zijn niet min. “De lijst van concrete proeven en plannen is dermate groot dat er sprake is van een vliegende start” , klinkt het enthousiast.

Bron: Vilt

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.