Europa vraagt uw mening over pesticiden

07.02.2018
201802 Europese Enquete Wieltjeshoeve Kjell Gryspeert
© Kjell Gryspeert - de Wieltjeshoeve
In categorie

Hoe goed voel jij je geïnformeerd over het gebruik en residu’s van pesticiden in jouw voeding? En hoe veilig denk je dat de wetgeving daaromtrent is? Europa organiseert daarover een brede bevraging. 


De Europese Commissie evalueert haar wetgeving inzake pesticiden en residu’s. Met de zogenaamde ‘Refit’-evaluatie wil de Commissie de wetgeving eenvoudiger en begrijpelijker maken. Na een bevraging van de stakeholders wordt nu ook het grote publiek geconsulteerd om te achterhalen wat er kan verbeteren: Europa wil van zijn inwoners bijvoorbeeld weten hoe goed ze geïnformeerd zijn over pesticiden, en hoe veilig ze zich voelen bij de gedachte dat hun voedsel geproduceerd wordt met behulp van verschillende soorten pesticiden. 

Biologische verdiensten 

Samen met onze Europese koepel, IFOAM EU, roepen we iedereen om de enquête in te vullen. De biologische landbouwsector bewijst dagelijks dat telen zonder chemische pesticiden wel degelijk mogelijk is. Helaas krijgen de strategieën die de biologische landbouw toepast om gewassen te beschermen te weinig aandacht in de huidige pesticidenwetgeving. 

Zo is er nood aan een betere registratieprocedure voor natuurlijke actieve stoffen en zijn er ook meer overheidsmiddelen nodig voor onderzoek. Natuurlijke stoffen hebben immers vaak een beperkter marktbereik en bovendien bieden ze weinig mogelijkheden voor intellectuele eigendomsrechten. Daardoor heeft de industrie weinig of geen interesse om er zelf onderzoek naar te doen.

Jouw mening over...

Via de enquête wil de Commissie ondermeer polsen naar:

  • de mate waarin je je voldoende geïnformeerd voelt over het gebruik en de veiligheid van pesticiden;
  • de mate waarin je vertrouwd bent met de manier waarop pesticiden in Europa geregeld zijn en of je die regelgeving al dan niet voldoende vindt;
  • jouw mening over de noodzaak van pesticiden;
  • jouw mening over de wetgeving over pesticidenresidu’s op voeding;
  • jouw mening over de manier waarop Europa over pesticiden beslist.

Vul nu de enquête in! 

De consultatie loopt tot en met maandag 12/02. In de rechterkolom verschijnt een keuzemenu ‘talen’, selecteer Nederlands en de vragen worden automatisch vertaald.


Enkele aandachtspunten

Ter info geven we je, als koepel van de biologische landbouwsector, nog enkele aandachtspunten mee:

  • Biologische telers proberen ziekten en plagen in de eerste plaats te vermijden aan de hand van goede managementmaatregelen. De focus ligt op het ecosysteem van de bodem. Een gezonde bodem verkrijgt je dankzij een aangepaste bemesting (zonder kunstmest), meerjarige vruchtwisseling (zodat de bodem niet uitgeput raakt), keuze voor robuuste rassen (die beter bestand zijn tegen ziekten en een uitgebreid wortelgestel hebben) enzovoort… Een plaag of ziekte is een signaal dat het ecosysteem niet in evenwicht is.  
  • De term ‘pesticiden’ kan zowel verwijzen naar synthetische als natuurlijk voorkomende stoffen. De vragen uit de enquête hebben dus betrekking op beide. In de biologische landbouw zijn chemisch-synthetische pesticiden niet toegelaten, maar wel een beperkt aantal middelen van natuurlijke afkomst. Deze kunnen volgens het biologisch lastenboek slechts gebruikt worden indien de andere maatregelen (gezonde bodem, robuuste rassen, evenwichtig ecosysteem) niet volstaan. 
  • Zowel het FAVV (België) als het EFSA (Europa) controleren groente en fruit op de aanwezigheid van residu's. Ze moeten ingrijpen als de maximaal toegelaten hoeveelheid (MRL) overschreden wordt. Per actieve stof zit het residu veelal onder die MRL. Maar soms zijn er meerdere residuen aanwezig en over de gevolgen voor onze gezondheid van dergelijke combinaties is weinig bekend! Zo blijkt bijvoorbeeld dat op niet-biologische appelen en peren gemiddeld meer dan 3 soorten residu’s aanwezig zijn. En wassen helpt niet altijd, want de residuen zitten ook onder de schil. 
  • Wil je meer achtergrondinfo? Lees dan de interessante position paper over plantengezondheid in biologische landbouw van IFOAM. 
Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.