Biosector vindt landbouwluik klimaatresolutie verre van ambitieus

01.12.2016
Ranke Riet © Kove van Looveren

Vandaag gaat de Vlaamse klimaattop van start. Sectororganisatie BioForum Vlaanderen las de klimaatresolutie van het Vlaamse Parlement maar mist ambitie en durf op het vlak van verduurzaming van de landbouw.


Vorige week keurde het Vlaams Parlement een niet bindende klimaatresolutie goed. Daarmee doet het voorstellen om de in Parijs afgesproken klimaatdoelstellingen na te komen. Tijdshorizon is 2030, al wordt er ook al gekeken naar de doelstellingen voor 2050. BioForum Vlaanderen onderschrijft het belang van een goed klimaatbeleid en is blij met de ambitieuze voornemens voor heel wat beleidsdomeinen, zoals mobiliteit, wonen en energievoorziening.

Helaas, deze ambitie ontbreekt compleet wanneer het gaat om maatregelen om onze landbouw effectief te verduurzamen. Het Vlaams Parlement raakt wat landbouw betreft niet verder dan 'business as usual'. De mogelijke alternatieven zijn nochtans gekend en worden zelfs vernoemd: agro-ecologie, agroforestry, koolstofopslag in de bodem, werken op ecosysteemdiensten, korte keten,...

Op de meeste andere beleidsdomeinen kiest het Vlaams Parlement ervoor om de oorzaken aan te pakken, maar niet bij landbouw.

Hoe deze waardevolle landbouwsystemen reële kansen zullen krijgen om zich te ontwikkelen, blijft echter bijzonder vaag: ‘er zal ‘verder op ingezet en onderzocht worden.’ Dat gebeurt vandaag ook al, een heel klein beetje althans. Vraagt het parlement dan een consequent beleid dat de (financiële) inspanningen voor het agro-ecologische alternatief serieus zal opvoeren? Krijgt agro-ecologische landbouw meer kansen via bv. de inzet van (semi-)overheidsgronden voor dergelijke doeleinden? Zal de overheidscatering voluit kiezen voor producten afkomstig van agro-ecologische landbouw? Wil het Vlaamse Parlement tegen 2030 ernstige stappen vooruit gezet hebben voor agro-ecologie en grondgebonden kringlooplandbouw? Zal overheidscommunicatie een pleidooi houden voor minder en beter vlees? Dat blijkt in geen geval uit deze tekst.

Andere beleidsdomeinen

Op de meeste andere beleidsdomeinen kiest het Vlaams Parlement ervoor om de oorzaken aan te pakken, maar niet bij landbouw. De tekst blijft hangen in efficiëntieverbeteringen en dure end-of-pipe-maatregelen, zoals emissie-arme stallen, die het probleem niet bij de wortel aanpakken. Dat is niet voldoende. Bovendien werken zulke technologische oplossingen, omwille van de hoge prijs, de schaalvergroting van het Vlaamse landbouwbedrijf in de hand. Een klimaat- en diervriendelijkere grondgebonden landbouw wordt daardoor nog onmogelijker gemaakt.

Kringlooplandbouw

Kan het geld niet meer brongericht en daardoor efficiënter worden ingezet? Het Vlaams Parlement had zich ambitieus kunnen opstellen door te pleiten voor een sociaal verantwoordelijke afbouw van de veestapel. BioForum Vlaanderen pleit voor een transitie in de richting van een grondgebonden kringlooplandbouw, een landbouw die binnen de draagkracht van de lokale omgeving opereert en respect heeft voor de integriteit van de landbouwhuisdieren. Die transitie moet op een sociaal verantwoorde manier gebeuren. De organisatie eist dan ook dat boeren ondersteund worden, opdat hun bedrijf kan evolueren op een manier die grondgebonden en economisch veerkrachtig is en daardoor een duurzame toekomst heeft.

Een gemiste kans voor het klimaat, althans voor wat landbouw betreft.

Gemiste kans voor het klimaat

Onze conclusie? Ondanks de zeer ruime tijdshorizon en de niet-bindende aard van deze resolutie zijn de klimaatmaatregelen voor de landbouw nauwelijks meer dan business as usual. Zelfs voor 2030-2050 durft men niet de nodige keuzes te maken. Een duidelijke visie ontbreekt. Dit is geen compromis, dit is een verzamelbak. Een gemiste kans voor het klimaat, althans voor wat landbouw betreft.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.