“Biologische landbouw erkennen als vorm van koolstoflandbouw”

18.05.2022
Rs5987 Natlandhoeve 10 Scr © Kjell Gryspeert
Het verminderde aantal dieren en op grasland gebaseerde systemen verminderen de uitstoot en verbeteren de opslag van koolstof in de bodem. (c) Natlandhoeve
In categorie

Koolstofboeren of in het Engels ‘carbon farming’ helpt de klimaatverandering tegengaan, en staat daarom hoog op de Europese agenda. De Europese biobeweging, IFOAM Organics Europe, dringt in een nieuwe paper aan op een multidimensionale benadering van koolstoflandbouw, waarbij niet alleen de nadruk wordt gelegd op de hoeveelheid koolstof die wordt opgeslagen in de bodem, maar ook op de bescherming van de biodiversiteit en de overgang van landbouwsystemen naar agro-ecologie.


"Bioboeren passen nu al veel technieken toe die zorgen voor hogere koolstofvoorraden in de bodem op biologische boerderijen, terwijl ze voordelen opleveren voor de bodemgezondheid, de waterkwaliteit en de bescherming van de biodiversiteit,” vertelt Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe. 

Door het vastleggen van koolstof in de bodem vormen biologische boeren een deel van de oplossing van het klimaatprobleem. Tegelijkertijd levert koolstofboeren ook veel voordelen op voor de boer, want naast mogelijke steun uit Europa levert het vastleggen van koolstof een veel vruchtbaardere en gezondere bodem op. Dat komt doordat voedingstoffen en water beter worden vastgehouden. Een gezonde bodem, met veel organische stof, is ook weerbaarder tegen klimaatextremen, zoals droogte of overvloedige regen.

“Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de inspanningen van pioniers, zoals biologische landbouwers, niet worden bestraft maar ook worden erkend, zodat het niet degenen zijn die in het verleden hebben nagelaten actie te ondernemen, die het meest zullen worden vergoed door een financiering om de opslag van koolstof in de bodems te verbeteren," waarschuwt Plagge.  

Koolstoflandbouw en bio  

In een nieuwe paper belicht IFOAM Organics Europe de voordelen van biologisch voor het klimaat en de biodiversiteit, waaronder een grotere koolstofvastlegging in de bodem, een lagere energie-input, 30% meer biodiversiteit en een grotere veerkracht op biologische landbouwbedrijven: 

  • Bio is niet afhankelijk van externe fossiele kunstmeststoffen of synthetische pesticiden en vermindert stikstofverliezen door het sluiten van kringlopen. Dit kan wereldwijde broeikasgasemissies in de landbouw met ongeveer 20% verminderen.
  • Biologische dieren mogen zoveel mogelijk grazen en 60% van het voer moet van de boerderij of dezelfde regio komen. Het verminderde aantal dieren en op grasland gebaseerde systemen verminderen de uitstoot en verbeteren de opslag van koolstof in de bodem.
  • Biologische landbouw maakt vaak gebruik van verbeterd mestbeheer, zoals mestcompostering, wat de uitstoot van lachgas en methaan uit mest kan verminderen met respectievelijk 50% en 70%.

Bron: persbericht IFOAM EU

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.