Bioboer bestrijdt droogte en erosie met contourgreppels

26.06.2017
Rik Delhaye01 © Dieter Telemans (Wervel)
In categorie

Steeds meer boeren ondervinden last van het extremer wordend klimaat. Momenteel kreunt de landbouw onder de aanhoudende droogte. Te weinig regen, of juist te veel, je moet er maar mee om kunnen. Slimme landbouwerspraktijken kunnen hier echter een oplossing bieden. Bioboer Rik Delhaye is hier een voortrekker in - hij doet het biologisch én agroecologisch.


Slimme praktijken

Bioboer Rik Delhaye besloot om de bodemerosie en de verdroging op zijn gronden in Heuvelland tegen te gaan door op een hellend perceel greppels en bermen aan te leggen. Na amper drie jaar zijn de resultaten erg veelbelovend.

Hij legde greppels en bermen aan op twee erosiegevoelige percelen, loodrecht op de heuvelhelling. Op de bermen plantte hij bovendien verschillende hoogstam- en halfstambomen: onder meer appel, peer, pruim, kers, zwarte els, lijsterbes, boskers en olm. Tot slot plantte hij tussen de bomen kruiden en groenten. Op die manier combineerde hij het bestaande systeem van ‘contourgreppels’ met agroforestry* en permacultuur**.

Dat levert meerdere voordelen op. Bij hevige regenval wordt het water opgevangen in de greppel, waardoor het de kans krijgt om in de bodem te infiltreren en het grondwater op peil te brengen. Dit bestrijdt tegelijk ook erosie en verdroging - twee belangrijke voordelen gezien extreme regenval en langdurige droogte steeds vaker zullen voorkomen. De bomen op de bermen bevorderen de infiltratie. Omgekeerd groeien de bomen ook beter, want de berm is goed gedraineerd en de greppel zorgt voor voldoende voedingsstoffen.

Landschapshydratatie

De boomwortels pompen trouwens water naar boven, waardoor ook de andere gewassen op de berm en zelfs ernaast meer water ter beschikking hebben. Dit effect kan je ‘landschapshydratatie’ noemen. Planten zijn daardoor beter bestand tegen lange periodes van droogte – opnieuw een belangrijk voordeel. Na enkele jaren kan de waterberging van de bodem zodanig toenemen dat in de greppels (permanente) poelen en vijvers kunnen worden aangelegd. Zelfs aquacultuur (vis) wordt daardoor mogelijk.

Het ‘probleem’ water wordt dus omgebogen tot iets positiefs: het wordt een hulpbron en een grondstof. In plaats van minder levert het bovendien potentieel méér productie op, of toch zeker een meer diverse productie (hout, fruit, groenten, kruiden en eventueel zelfs vis).

“Het idee om greppels en bermen aan te leggen op hellende percelen is niet nieuw”, vertelt Rik Delhaye. “Maar het idee om dit te combineren met agroforestry en permacultuur is dat wel. Het zit nog in de fase van een experiment en staat nog niet helemaal op punt. Mocht ik het vandaag opnieuw aanleggen, ik zou het al anders doen. Maar de resultaten zijn veelbelovend: de gewassen op het veld floreren onder deze tropische temperaturen. Alles is mooi groen, en ik hoef niet te beregenen.”

____

*agroforestry: een landgebruiksysteem waarbij bomen worden gebruikt op hetzelfde land waar gewassen worden geteeld of waar vee wordt gehouden.

**permacultuur: een wetenschap voor het ontwerpen van de menselijke leefomgeving op een manier die ecologisch duurzaam en economisch stabiel is. Complexe ecosystemen in de natuur dienen hierbij als voorbeeld. Permacultuur gaat graag aan de slag met meerjarige gewassen (zoals bomen en struiken) en doet niet aan teeltrotatie, noch aan grondbewerking.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.