​Beter landbouwbeleid helpt dieren wereldwijd overleven

30.08.2016
Cheetah Momcubs

Er is een groeiende tendens om het klimaat voor te stellen als grootste bedreiging voor de biodiversiteit, terwijl dat vandaag niet zo is. Dat schrijven wetenschappers in het vakblad Nature. Uit hun onderzoek over meer dan 8.000 diersoorten blijkt dat landbouw en overexploitatie de belangrijkste oorzaken zijn voor het verlies aan biodiversiteit. Een duurzamer grondstoffen- en landbouwbeleid kan volgens de onderzoekers het tij keren.


Uit onderzoek blijkt dat, onafhankelijk van de diersoort, landbouw (inclusief veeteelt, aquacultuur en bosbouw) en overexploitatie (overmatige handel van wilde soorten, die niet goedgemaakt wordt door de natuurlijke voortplanting) de grootste bedreigingen zijn voor het voortbestaan van de dieren in kwestie.

72 % van de soorten die op de IUCN-lijst (International Union for Conservation of Nature) van bedreigde diersoorten staan, worden te intensief geëxploiteerd voor handel, recreatie (bv. huisdieren) of voor het voorzien in het levensonderhoud. Op de Sumatraanse neushoorn en de Afrikaanse gorilla wordt bv. illegaal gejaagd vanwege de grote vraag naar hun lichaamsdelen en vlees.

Ernstig bedreigd

Niet-duurzaam bosbeheer is verantwoordelijk voor de achteruitgang van meer dan de helft van de onderzochte diersoorten. Voor landbouw ligt dat percentage zelfs op 62 % - d.w.z. dat meer dan 5.400 soorten ernstig bedreigd worden door landbouw- en veeteeltactiviteiten wereldwijd, waaronder het Afrikaanse jachtluipaard, de Aziatische haarneusotter of de Chileense huemul (een hertachtige). De Afrikaanse wilde hond is een van meer dan 4.600 soorten die bedreigd worden door landbouwaanpassingen voor voedsel- of voederteelt.

Klimaatverandering die door de mens wordt veroorzaakt, met als nevenverschijnselen o.a. overstromingen en droogte, bedreigt ‘slechts’ 19 % van de onderzochte diersoorten, en dat is dus een stuk minder dan vaak door de media wordt gesuggereerd, aldus de onderzoekers. Ook de menselijke bouwwoede, milieuvervuiling, transport, energieproductie enz. hebben een negatieve invloed op de dierenpopulaties.

Bevolkingsgroei

“We moeten de meest ernstige bedreigingen van vandaag aanpakken. Klimaatverandering zal de komende decennia een steeds grotere rol spelen in de biodiversiteitscrisis. Ook de bevolkingsgroei en de groei van ontwikkelingslanden zal de impact van overexploitatie en landbouwexpansie doen toenemen,” aldus de onderzoekers.

Druk van de ketel

Gelukkig weten we vrij goed hoe we die druk kunnen verlichten. Een duurzaam grondstoffenbeheer, een strengere jacht- en visserijwetgeving, een proactief internationaal beleidskader, … Specifiek voor de landbouwsector adviseren de onderzoekers een beleid dat bedreigde diersoorten de kans geeft om te overleven in landbouwgebied:

  • een strenger beleid inzake gewasbescherming en het gebruik van pesticiden en insecticiden;
  • het gebruik van kunstmest ontmoedigen;
  • het promoten van duurzame landbouw;
  • en het bestrijden van voedselverspilling.

World Conservation Congress start donderdag

De bescherming van bedreigde diersoorten zal ook aan bod komen op het vierjaarlijkse World Conservation Congress dat van 1 tot 10 september plaatsvindt. Dit congres heeft als missie om de doelstellingen van de Klimaatconferentie van 2015 – rond o.a. duurzame ontwikkeling en een vermindering van broeikasgassen - in concrete actiepunten om te zetten.

***

Bron nieuwsbericht: Vilt

Lees het artikel in Nature: Biodiversity: The ravages of guns, nets and bulldozers

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.