Enquête: "Milieu-impact en schoonheid zijn de redenen om biobloemen te kopen"

03.05.2019
Enquete Biobloemen
Foto: Fleur-Couleur

Ruim 1152 mensen gaven in een enquête door Bioforum Vlaanderen en de proefcentra voor groenteteelt en sierteelt aan wat zij weten over biobloemen en wat ze van biobloemen verwachten: nu en in de toekomst. 


In februari lanceerden de proefcentra voor groenteteelt (PCG) en sierteelt (PCS) in samenwerking met Bioforum Vlaanderen een consumentenenquête om inzicht te krijgen in wat mensen weten over biobloemen en wat ze van biobloemen verwachten. Het resultaat? 1152 mensen gaven aan wat ze belangrijk vinden wanneer ze snijbloemen kopen voor zichzelf of om als cadeau te geven. 

Gemiddeld 10 à 30 euro per boeket

Het merendeel van de deelnemers (63%) is bereid maandelijks tussen 10 en 30 euro te spenderen aan zowel gangbare als biologische snijbloemen, terwijl 23 % minder dan 10 euro wil uitgeven, 13% van de respondenten is bereid maandelijks 30 tot 50 euro te spenderen aan snijbloemen.

De meerderheid van de respondenten (61 %) verlangt dat snijbloemen minstens 7 dagen houdbaar zijn. Voor 15 % van de respondenten volstaat een houdbaarheid van 4 à 5 dagen terwijl de overige 24 % een houdbaarheid van 10 dagen wil.

Prijs Biobloemen

Lokale, gezonde en verse bloemen...

Meer dan 70 % van de deelnemers associeert gangbare bloemen met verse bloemen die lang houdbaar zijn en in vele soorten, kleuren en formaten beschikbaar zijn. Ook biologische bloemen worden door meer dan 70 % van de respondenten geassocieerd met verse bloemen die lang houdbaar zijn, maar de biobloemen bleken ook wel minder (51 %) geassocieerd te worden met een beschikbaarheid in vele soorten, kleuren en formaten. Nochtans is de diversiteit in bio erg groot! 

Daar tegenover staat dat de biobloemen wel duidelijk meer geassocieerd worden met de afwezigheid van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen, en een eerlijke prijs voor de bloementelers. Niet-biologische bloemen scheppen bij 29 % van de respondenten de perceptie van lokaal geteeld te zijn en een Belgische oorsprong te hebben, terwijl die perceptie voor biobloemen duidelijk veel hoger is (79 %). De meerderheid (72%) vindt dat biobloemen duidelijk te onderscheiden zijn van gangbare bloemen via erkende labels.

"Meer dan 70% associeert biobloemen met lange houdbaarheid, zonder chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest én een eerlijke prijs voor de telers. 51% denkt dat biobloemen minder beschikbaar zijn in soorten, kleuren en formaten."

Biobloemen in de winkel

Van alle respondenten heeft 30% al eens biologische bloemen gekocht, 45% heeft al van biobloemen gehoord maar weet niet waar hij/zij deze kan kopen en een kleine minderheid (14%) wist tot nu toe niet af van het bestaan van biologische bloemen. Van de mensen die wel al eens over biobloemen gehoord hebben, maar geen idee hebben waar ze te kopen zijn (45 %), zijn een aanbod biobloemen bij de biowinkel, bioboer of supermarkt in de buurt de belangrijkste motivatie om in de toekomst biobloemen te kopen. 

Voor de mensen die al eens biologische bloemen in het aanbod gezien hebben, maar ze toen niet gekocht hebben (11%), waren de voornaamste redenen om ze niet te kopen dat ze bloemen uit eigen tuin konden plukken (32%) of omdat ze de biologische bloemen te duur vonden (29%). Lees hier waarom biobloemen hun prijs waard zijn. 

Voor de respondenten die al eens biologische bloemen gezien hebben en ze toen ook gekocht hebben (11%), waren de milieu-impact, de afwezigheid van pesticiden en de schoonheid van het boeket de belangrijkste redenen om ze te kopen. Deze biologische bloemen werden voornamelijk aangekocht rechtstreeks bij de bioboer (38%) of in een biowinkel (19%). Van deze groep kopers was de overgrote meerderheid (90%) tevreden over de houdbaarheid van het biologisch boeket en bijna iedereen was algemeen tevreden over zijn aankoop van biobloemen. 

Ruim 92% zou in de toekomst opnieuw overgaan tot de aankoop van een boeket biobloemen en de overige 8% die twijfelen, zouden overtuigd kunnen worden door de garantie dat de milieu-impact van biobloemen kleiner is dan die van gangbare bloemen en door een divers aanbod biologische bloemen in de buurt.

"Ruim 92% zou in de toekomst opnieuw biobloemen kopen, de overige 8%  worden overtuigd door de garantie dat de milieu-impact kleiner is den door een divers aanbod van biobloemen in hun buurt."
Biobloemen 92Procent Overtuigd

Heel het jaar door?

Wat als er geen verse biobloemen zijn in de winter? De meerderheid (60%) van de consumenten verkiest om buiten het biobloemenseizoen geen biobloemen te willen kopen en te wachten tot het aanbod er terug is in de lente. 20% vindt het belangrijk om jaarrond verse bloemen ter beschikking te hebben en kiest in de wintermaanden voor niet-biologische bloemen, terwijl 12% droogboeketten een goed alternatief vindt om in de winter van lokale biobloemen te kunnen genieten. Van de mensen die droogboeketten een goed alternatief vinden, geeft 63% wel aan nog nooit een droogboeket gekocht te hebben.

Zijn prijs waard

Hoe moet zo’n biologisch bloemenboeket eruit zien (zie beeld hieronder)? De consument heeft een duidelijke voorkeur voor boeket 2 (72%), terwijl boeket 1 (13%) en boeket 3 (15%) een stuk minder in de smaak vallen.. Liefhebbers van boeket 2 omschrijven het als een natuurlijk boeket met wilde bloemen in mooie kleuren. 

Of mensen bereid zijn het boeket van hun voorkeur aan te kopen voor de werkelijke prijs hangt nauw samen met het boeket van hun voorkeur. Ondanks een duidelijke prijsverschil tussen de drie boeketten, schat de consument de prijs van de drie boeketten gelijkaardig in op iets meer dan 20 euro. Er is een opvallend verschil tussen bio en niet bio consumenten: terwijl ongeveer 30 % van de mensen die aangeven dat ze zelden of nooit bio kopen bereid zijn om het biologisch boeket aan de aangegeven prijs te kopen, ligt dit aantal op bijna 40 % voor de mensen die minstens wekelijks of minstens maandelijks bio kopen

"72% heeft een duidelijke voorkeur voor boeket 2: dit boeket wordt omschreven als een natuurlijk boeket met wilde bloemen in mooie kleuren."
Voorkeursboeket

Deelname en representativiteit: Het doel van deze enquête was om bij “mensen met interesse in bio” te peilen naar hun kennis en verwachtingen over biologische bloemen. Door de specifieke doelgroep kunnen er geen conclusies getrokken worden over de Belgische bevolking in het algemeen. We zagen onder de deelnemers een grote geografische spreiding in Vlaanderen waarbij de meeste respondenten afkomstig waren uit Oost-Vlaanderen (37 %) en de provincie Limburg ondervertegenwoordigd was (7 %). De woonomgeving van de respondenten was vrij gelijkmatig verdeeld tussen platteland (42 %), stadsrand (37 %) en centrum (21 %). Opvallend meer vrouwen (85 %) vulden de enquête in, niet onlogisch gezien het onderwerp. Doordat de bevraging enkel online werd gecommuniceerd waren er minder deelnemers boven de 65 jaar, maar vooral deelnemers onder de 25 jaar waren ondervertegenwoordigd, wellicht omdat deze categorie mensen minder bezig is met het onderwerp. 

Verloop enquête: De enquête werd gelanceerd op 12 februari en liep tot 17 maart 2019. Onder de deelnemers werden drie biologische bloemenboeketten ter waarde van 30 euro weggegeven. De bekendmaking van de enquête gebeurde via Bioforum, PCG, PCS en de provincie Oost-Vlaanderen. Met dank aan alle bedrijven en organisaties die de enquête bekend gemaakt en verspreid hebben via hun nieuwsbrieven, website of Facebookpagina.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.