"Nood aan genuanceerder debat over veehouderij en klimaat"

04.10.2021
Dzg Veeteeltklimaat Koen Van Gelder Kvlcreative Nature
Dierenartsen zonder Grenzen betreurt dat rondtrekkende veehouderij op één hoop gegooid wordt met de intensieve veehouderij - Foto: Koen Van Gelder/KVL Creative Nature

Niet alle vlees en melk is hetzelfde. Dierenartsen Zonder Grenzen waarschuwt met een nieuw rapport dat er dringend meer nuance moet komen in het debat over veeteelt en klimaatverandering. “De huidige cijfers zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de intensieve landbouw in geïndustrialiseerde landen, terwijl extensieve veeteelt slechts een beperkt effect heeft op het klimaat,” stelt de ngo. 


In aanloop naar de nieuwe klimaatconferentie (COP-26) wil Dierenartsen Zonder Grenzen beleidsmakers waarschuwen met zijn nieuwe rapport ‘Is veeteelt altijd slecht voor de planeet?’. “Er moet dringend meer nuance komen in het debat over veeteelt en klimaatverandering, anders lopen we het risico om belangrijke beslissingen te nemen op basis van onvolledig of misleidend cijfermateriaal”, klink het.

Dierenartsen Zonder Grenzen ziet dat rondtrekkende veehoudersgemeenschappen vaak genegeerd worden in de debatten over de toekomst van onze voedselvoorziening, terwijl er wereldwijd wel miljoenen mensen afhankelijk zijn van extensieve veeteelt. “Dat rondtrekkende veehouderij op één hoop gegooid wordt met de intensieve veehouderij, dat betreuren wij ten zeerste”, zegt Anthony Denayer, communicatiemedewerker bij de ngo.

"Duurzaam beheerde graslanden hebben het unieke vermogen om immense hoeveelheden CO2 vast te leggen in de bodem. Daarom pleiten wij ervoor om extensieve veehouders te zien als belangrijke spelers in de strijd tegen de klimaatverandering en voor het behoud van biodiversiteit.”
Ashampoo Snap Maandag 4 Oktober 2021 12H14M57S 002

Extensieve veehouders verdienen erkenning

Het internationaal klimaatpanel IPCC gebruikt bijvoorbeeld gegevens van industriële systemen om veronderstellingen te maken over dieren in extensieve systemen. Ook de beoordeling van het effect van verschillende broeikasgassen door het IPCC is omstreden, wat maakt dat koeien en auto’s niet over dezelfde kam kunnen geschoren worden. Tot slot vervangt de veestapel in extensieve systemen wilde herbivoren die zelf ook broeikasgassen uitstoten. Dit leidt volgens het rapport niet noodzakelijk tot hogere emissies dan in de natuur. Meer nog, sommige vormen van extensieve begrazing kunnen de koolstofopslag in de bodem bevorderen.

Dierenartsen Zonder Grenzen roept daarom op om de rol van extensieve veehouders in de strijd tegen de klimaatverandering te erkennen. “Duurzaam graslandbeheer, rondtrekkend grazen en strategieën die koolstofopslag bevorderen kunnen zeer praktische oplossingen zijn”, meent de ngo. “Daarbij moet nauw samengewerkt worden met de veehouders zelf, voortbouwend op hun kennis en praktijken. Daarom dringen wij erop aan dat de herders betrokken worden bij de besluitvorming over de toekomst van onze voedselvoorziening en bij de debatten over veeteelt en klimaatverandering. Het moet gedaan zijn met hen, samen met alle vormen van landbouw, te bestempelen als de grote boosdoeners in het klimaatverhaal.”

Minder vlees en zuivel in welvarende landen

Hij wijst erop dat voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong van levensbelang zijn voor bevolkingsgroepen met een laag inkomen, vooral op plaatsen waar het telen van gewassen moeilijk tot onmogelijk is. “Voor de rondtrekkende veehouders in de droge en bergachtige delen van de wereld is een verandering in hun voedingspatroon dan ook geen optie”, luidt het. “Veranderingen in de vlees- en melkconsumptie moeten gericht zijn op de mensen met de grootste ecologische voetafdruk. Het betreft dus de ‘consumptie-elite’, welvarende mensen in landen met hoge inkomens.”

Download hier de Nederlandstalige samenvatting van het rapport en infofiches:Is veeteelt altijd slecht voor de planeet?

Bron: Vilt

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.