Nieuwe regels voor biolandbouw goedgekeurd

20.04.2018
20180420 Nieuwebioverordening Kvl Widar
Foto: Kobe Van Looveren op bioboerderij Widar
In categorie

Het Europees Parlement heeft de bioverordening goedgekeurd. Geïmporteerde bioproducten zullen aan de Europese regels moeten voldoen en biologisch zaaigoed wint aan belang. Nieuwe regels gaan van kracht in 2021 .


De goedkeuring van de nieuwe bioverordening door het Europees Parlement is de op een na laatste stap. In juni is de landbouwraad nog aan zet vooraleer de bioverordening op 1 januari 2021 in werking kan treden.

De biologische normen zijn al erg hoog”, vat rapporteur en Europarlementslid Martin Hausling samen, "maar het vertrouwen van de consument kan best worden versterkt als de regels duidelijk en begrijpelijk zijn. De nieuwe verordening heeft hier zeker een positieve bijdrage aan geleverd.”

IFOAM EU, de koepelorganisatie van de biologische landbouw, erkent dat er verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd, maar roept in hun persbericht ook op om zoveel mogelijk rekening te houden met de realiteit en de hiaten die het voorstel nu nog bevat gezamenlijk weg te werken.
 

Belangrijkste punten in de nieuwe regels: 

  • Eerlijkere concurrentie: Grootste wijziging is dat producenten uit derde landen die bioproducten uitvoeren naar de EU aan de Europese regels zullen moeten voldoen. Het volstaat dus niet langer dat het biolastenboek van derde landen gelijkwaardige regels bevat. Lees meer over biocontrole buiten Europa.

  • Certificeringsprocedures voor kleine boeren worden eenvoudiger gemaakt en groepscertificering om de kosten te drukken wordt mogelijk. 
  • Diversiteit in zaaigoed en dieren: In elke lidstaat wordt er een computerdatabase opgezet over de beschikbaarheid van biologische zaden en landbouwdieren. De beschikbaarheid zal hierdoor verhogen.  Tegen 2035 moet de biosector helemaal overstappen op biologisch uitgangsmateriaal voor planten, maar ook voor dieren.
  • De algemene principes van bodemgebonden teelt van gewassen en grondgebonden dierlijke productie worden bekrachtigd. Een uitzondering voor los-van-de-grond productie wordt nog toegelaten in bepaalde landen (Zweden, Finland, Denemarken) voor producten die al het biolabel hebben, op voorwaarde dat deze praktijken verdwijnen na verloop van tien jaar.
  • Verontreiniging met pesticiden: Bioboeren maakt sowieso geen gebruik van chemische pesticiden of kunstmest, maar ze moeten ook voorzorgsmaatregelen nemen om "toevallige" besmetting, bijvoorbeeld door vervuiling vanuit de omgeving, te voorkomen. Een product verliest zijn biologische status als de besmetting het gevolg is van fraude of nalatig gedrag. Lidstaten die strengere drempelwaarden hanteren kunnen deze blijven toepassen. 
  • In 2025 zullen er extra regels worden vastgelegd rond het vervuiler-betaalt-principe. Overheden moeten vanaf nu gericht gegevens bijhouden zodat we tegen 2025 op basis van feiten kunnen zeggen waar de vervuiling vandaan komt, hoe we ons ertegen kunnen beschermen, wie ervoor moet opdraaien en hoe verliezen zullen gecompenseerd worden. 


Bron: Europees Parlement, Ifoam, Vilt. 

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.