Meer Belgen eten bio

20.11.2015
Bio Mijn Natuur - biowinkel - klant © Joachim Dewilde voor BioForum Vlaanderen, Orign'O Gent

Uit een grootschalige enquête onder 3.200 Belgen over hun eetgewoontes, de nationale Voedselconsumptiepeiling, blijkt dat twee derde van de Belgen biologische producten eten. Uit een eerdere enqûete van BioForum blijkt dat de meerderheid van de bioconsument bewust kiest voor bio.


Twee derde van de Belgen eet bio volgens de peiling, dat is meer dan bij de vorige peiling in 2004, toen was dat nog de helft. Als de Belgen bio kopen, dan gaat het voornamelijk om fruit, groenten en melkproducten. Op zoek naar het waarom, wie en hoe van de bioconsument in België, lanceerde BioForum Vlaanderen in maart 2015 ook zelf een grootschalige enquête bij 9.190 Belgen. Daaruit bleek dat bio kopen een bewuste keuze is.

Consument kopen biologische producten omdat ze deze producten gezonder vinden (53,4%), smaakvoller (38,4%) en van een hoge kwaliteit (37,7%). Ook bezorgdheid voor het milieu (30,8%) speelt een rol.

De voedselconsumptiepeiling bevestigt het eerdere resultaat van de enquête van BioForum, namelijk dat mensen bio kiezen omdat ze het gezonder vinden (53,4%), smaakvoller (38,4%) en van een hoge kwaliteit (37,7%). Ook bezorgdheid voor het milieu (30,8%) speelt een rol.

Herkomst ook belangrijk

Uit de enquête van BioForum bleek bovendien dat wie bio kiest, ook kijkt naar factoren zoals herkomst en seizoensgebonden. Zo kiest 9 op 10 voor seizoensproducten en is voor 87% het lokale karakter van belang. De meeste respondenten kopen vaak bio, maar ze hebben geen duidelijk profiel qua opleiding, gezinssituatie of leeftijd. 6 op 10 mensen geven aan dat een lagere prijs hen zou motiveren om meer biologische producten te kopen, zij het dat 37% alleen meer bio zou kopen als ze er zeker van zijn dat de bioboer een eerlijke prijs ontvangt.

De stijging van het aantal mensen dat biologische producten koopt volgens de voedselconsumptiepeiling, ligt volgens BioForum Vlaanderen in lijn met de tendenzen die blijken uit de GfK-cijfers, genoemd in het jaarlijkse Biorapport. Volgens deze cijfers eten nog meer Belgen bio: ruim negen op de tien Belgische gezinnen kocht vorig jaar wel eens een bioproduct.

De peiling, gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en gecoördineerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), is uitgevoerd in samenwerking met het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC, Lyon, Frankrijk) van de WGO en met de wetenschappelijke ondersteuning van de vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde van de UGent.

Rapport: De Nationale Voedselconsumptiepeiling 2014-2015, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV)


Lees ook …

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.