Doen: jouw handtekening voor een krachtig klimaatbeleid

06.02.2019
2019 02 Signfor My Future
Foto: Sign for my future
In categorie

Door je handtekening op de website signformyfuture.be te plaatsen geef je aan dat je een Belgisch klimaatbeleid wil. En niet zomaar één: een klimaatneutraal België tegen 2050, een wet om de broeikasgassen tegen 2020 noemenswaardig te verminderen, de oprichting van een klimaatraad en nog veel meer. Ambitieus, en daar houden wij wel van! 


Bio steunt dit initiatief

Vzw Klimaatmandaat, de organisatie achter Sign for my Future, verenigt de brede samenleving. Deze burgerbeweging roept samen met jongeren, een driehonderdtal captains of society uit middenveldorganisaties, het bedrijfsleven, academici en mediabedrijven, alle Belgen op om te tekenen voor een krachtig klimaatbeleid in België. 

Door zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen willen de initiatiefnemers druk uitoefenen op de volgende regeringen om te doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs. 

Bio Mijn Natuur ondersteunt dit initiatief. Om de klimaatdoelstellingen te realiseren is een transitie naar een ander landbouwmodel nodig: biologische landbouw heeft veel troeven om de klimaatverandering af te remmen en onze landbouwsector de nodige veerkracht te bezorgen om de klimatologische veranderingen op te vangen. 

Bio Mijn Natuur: "Om de klimaatdoelen te realiseren is een transitie naar een ander landbouwmodel nodig: biologische landbouw heeft veel troeven om klimaatverandering af te remmen."

Krachtig klimaatbeleid: slimme keuze

Een krachtig klimaatbeleid verzekert niet alleen de toekomst van de volgende generaties. Het is tegelijk een slimme keuze die zal leiden tot meer welvaart en meer welzijn voor iedereen. “Uiteraard zal de omschakeling naar een klimaatneutraal België inspanningen vragen van ons allemaal. Maar tegelijk houdt deze transitie échte kansen in, zoals meer duurzame economische activiteit, meer jobs, een betere luchtkwaliteit en een betere gezondheid voor ons allemaal”, aldus de initiatiefnemers. De oplossingen zijn er, nu moeten de beleidsmakers ze breed uitrollen en haalbaar en betaalbaar maken voor onze bedrijven en burgers.

Concreet schuift Sign for my Future drie eisen naar voor:

  • een klimaatwet: een wettelijk kader, met tussentijdse doelstellingen, om voor 2050 klimaatneutraal te zijn in België en in de komende legislatuur al de nodige maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen noemenswaardig te verminderen. Dat wettelijk kader moet uiterlijk eind december 2020 van kracht zijn.
  • een investeringsplan: een krachtig en sociaal rechtvaardig investeringsplan dat alle burgers en bedrijven helpt en stimuleert om de transitie naar een klimaatneutrale samenleving te maken. Dat investeringsplan moet ten laatste eind 2022 in werking treden.
  • een klimaatraad: een onafhankelijke evaluatie van het gevoerde beleid door een neutrale klimaatraad van experten.

De acties van de laatste weken en maanden uit allerlei hoeken van de samenleving hebben duidelijk gemaakt dat het klimaat bovenaan de politieke agenda moet staan. Sign for my Future sluit zich hier vanaf vandaag ook officieel bij aan: “In de weken voor de verkiezingen van 26 mei wil Sign for my Future dan ook een niet langer te negeren mandaat overhandigen aan de voorzitters van alle politieke partijen in België”.

Initiatiefnemers Sign for my future: "De oplossingen zijn er, nu moeten de beleidsmakers ze breed uitrollen en haalbaar en betaalbaar maken voor onze bedrijven en burgers."
Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.