De bodem, de vergeten oplossing voor de klimaatverandering

04.12.2015
Bio Mijn Natuur - Bodem © Tim Vandewiele bij Inagro

De bodem is een vergeten maar krachtige klimaatvriend, want het kan enorm veel CO2 vasthouden. De landbouwmethode bepaalt of de bodem CO2 kan vasthouden. Veel gangbare landbouwtechnieken verergeren klimaatverandering, duurzame landbouwtechnieken kunnen ons juist helpen. De overheid moet landbouw steunen die koolstof in de bodem vasthoudt, vindt BioForum Vlaanderen.


Hoe zorgen we ervoor dat een bodem koolstof vasthoudt? Met een laagje organische compost op de bodem brengen we koolstof terug in de bodem. Of de bodem bewerken zonder diep te ploegen, zodat het bodemleven niet verstoord wordt. Groenbedekkers en grasland met vee dat er op graast, spelen ook een cruciale rol in de CO2-opslag. Een bodem die rijk is aan humus, slaat veel CO2 op en is onze beste klimaatvriend. Het FAO berekende dat slim bodembeleid de klimaatopwarming onder het kritieke punt kan houden!

’Een slim bodembeleid kan klimaatopwarming onder het kritieke punt houden’

Het gros van de steunmaatregelen gaat echter naar een landbouwpraktijk die de CO2-uitstoot vermeerdert! Een bodem die slecht behandeld wordt, is niet langer in staat om koolstof vast te houden. Monoculturen, diep ploegen, gebruik van kunstmest en chemisch-synthetische pesticiden zijn uiterst schadelijk voor het bodemleven en leiden tot een uitgeputte bodem.

Ook stoot de externe input die nodig is voor gangbare landbouw veel CO2 uit: de productie en het gebruik van kunstmest en chemische pesticiden brengt CO2 in de lucht. Biolandbouw en sommige gangbare boeren daarentegen, gebruiken geen kunstmeststoffen en pesticiden.

Steun van bovenaf

Omgekeerd zou onze overheid, zowel Vlaams als Europees, actief landbouwbedrijven moeten steunen die actief aan gezond bodembeheer doen. Deze boeren planten groenbedekkers, gebruiken compost, ploegen niet of ondiep, zetten grazend vee in en planten zelfs bomen bij op de boerderij. Landbouwpraktijken die we geheel of gedeeltelijk zien bij biologische boeren, maar die uiteraard ook toepasbaar zijn op gangbare bedrijven. Zij zorgen dus voor een bodem die koolstof vasthoudt.

‘Een gezonde bodem kan beter tegen extreme weersomstandigheden'

Bijkomende voordelen? Een gezonde bodem brengt gezonde gewassen voort en kan beter tegen extreme weersomstandigheden zoals hevige neerslag en droogte, die hoe dan ook meer te verwachten zijn door klimaatverandering. Doordat biolandbouw veel belang hecht aan de diversiteit van rassen en gewassen, is het ook beter bestand tegen onverwachte omstandigheden.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.