Biologische fruittelers gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen

26.02.2016
Van eykeren appel bio mijn natuur.jpg © Creative Nature KVL bij bioboerderij Van Eykeren

Test-Aankoop onderzocht pesticiden op fruit, vond op 3 stalen biofruit ook residu's en noemt dat ontnuchterend. De biologische teelt biedt wel degelijk de garantie dat de boer geen enkel chemisch-synthetisch gewasbeschermingsmiddel (insecticiden, fungiciden, herbiciden) gebruikt, reageert BioForum Vlaanderen, maar bio werkt niet onder een glazen stolp.


Het biologische fruit bevatte in de testen van Test-Aankoop beduidend minder sporen van chemische gewasbeschermingsmiddelen dan het gangbare. Logisch, want in bio is het gebruik van chemische middelen verboden.

Amper 6 stalen bleken helemaal vrij van residu, waarvan 4 biologisch. Op 3 stalen van biologisch fruit werden wel residu's aangetroffen, zij het in zeer lage waarden. Een nulwaarde op bioproducten, altijd en overal, is helaas onmogelijk. Biologische landbouwgrond is in Europa een klein aandeel tenmidden van gangbare landbouw. In Europa neemt het slechts 5,4% in van het geheel, waardoor er risico is op vervuiling door naburige landbouw waar wel chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Deze vervuiling kan gebeuren via drift in de lucht, via de bodem en het grondwater.

Van eykeren bio appel bio mijn natuur.jpg © Creative Nature KVL bij bioboerderij Van Eykeren
Het biolabel geeft garantie dat de boer geen enkele chemische gewasbescherming zoals insecticiden, herbiciden en fungiciden gebruikt

Test-Aankoop noemt de resultaten ontnuchterend en concludeert op de cover en in de titel dat bio geen garantie is op pesticidevrij. BioForum Vlaanderen is het niet eens met deze conclusie. De biologische teelt biedt wel degelijk de garantie dat de boer geen enkele chemisch-synthetisch gewasbeschermingsmiddel gebruikt, maar werkt niet onder een glazen stolp. De teeltmethodes die de bioboer hanteert om geen kunstmest of chemische pesticiden te gebruiken, zijn innovatief, uitgebreid en streng. Het milieuvriendelijke vakmanschap van de biologische fruitteler verdient respect.


Geen enkele chemische gewasbescherming toegelaten

Test-Aankoop schrijft onterecht dat er een beperkte hoeveelheid chemische stoffen zijn toegelaten in de biologische teelt. Onterecht, want een biologische boer mag helemaal geen gebruik maken van chemische gewasbescherming. Wel kunnen biotelers, pas in laatste instantie, als alle preventieve maatregelen onvoldoende resultaat opleveren, gebruik maken van een beperkte lijst met natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

Ze wijzen vreemd genoeg de bioboer met de vinger, niet de vervuiler


Vervuiling mogelijk

Volgens het onderzoek van Test-Aankoop werden er residuen van gewasbeschermingsmiddelen gevonden op drie biologische stalen. Test-Aankoop nuanceert zelf dat dit niet noodzakelijk het gevolg is van fraude, maar juist van vervuiling in de lucht, de bodem of het water. Bioboeren nemen maatregelen om deze vervuiling te vermijden: door de aanplanting van hagen of bomen bouwen ze een barrière. Vreemd genoeg wordt hier, ondanks alle inspanningen, de bioteler met de vinger gewezen en niet de vervuiler.

Pajottenlander bio peer bio mijn natuur.jpg © Frank Toussaint bij Pajottenlander

Biocontrole hanteert strenge limiet

Bedrijven uit de biologische sector worden elk jaar grondig gecontroleerd, bij elke schakel opnieuw. Erkende controleorganisaties nemen stalen, zowel van gewassen als van bodem. Ze controleren deze stalen op de aanwezigheid van residu's.

Controleorganisatie Certisys vond op 87 procent van de 1.061 stalen die ze in 2014 controleerde geen residu's van chemische gewasbescherming. Wanneer residu's worden gemeten, volgt altijd een onderzoek naar de oorzaak. Overschrijdt een staal een bepaalde limiet, dan wordt het betreffende lot producten gedecertificeerd en mogen deze producten niet langer als bio verkocht worden. Ook wanneer het gehalte onder de limiet ligt, kan een onderzoek volgen en indien nodig verliest het product z'n biolabel. Certisys declasseerde in 2014 in totaal 4 procent van de stalen.


Bron: BioForum Vlaanderen

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.