​Bio Mijn Natuur vindt campagne 'zero pesticides' van Panzani misleidend en ontoereikend

05.10.2016
Biograan

Het Franse pasta-merk Panzani lanceerde recent een campagne voor een pasta met 'zero pesticides'. Ze bedoelen hiermee dat er geen meetbare residuen van pesticiden op hun graanproducten worden gevonden. Panzani probeert hiermee in te spelen op de - terechte - bezorgdheid van consumenten over de aanwezigheid van pesticiden in hun voedingsproducten.


Wat de pastaproducent echter in het midden laat is of er bij de teelt van de gewassen pesticiden worden gebruikt. Misschien zijn er geen pesticiden traceerbaar in het eindproduct, maar de granen kunnen nog steeds behandeld zijn met chemische pesticiden. Deze komen niet alleen op het gewas zelf terecht, maar dringen ook door in de bodem en het leefmilieu. Daar hebben ze een nefaste invloed op het bodemleven en de biodiversiteit. Ook grond en drinkwater worden door deze pesticiden vervuild.

Uit den boze

Om al deze redenen is het gebruik van chemische pesticiden in de biolandbouw uit den boze. De biologische landbouw stelt de zorg voor de bodem en het bodemleven centraal. Daartoe bemest de boer zijn grond met compost en dierlijke mest, en kiest hij voor teeltrotatie en een variatie aan sterke rassen. Zo bereikt de bioboer een graanproductie met een minimale ecologische impact.

Voor de productie van pasta heb je ook eieren nodig. De biologische sector stelt ook hoge eisen aan de legkippenhouder en aan het verwerkende bedrijf. Zo kun je er bij bio van uitgaan dat de eieren die gebruikt worden bij de productie van biologische pasta ook van biologische oorsprong zijn. Biologische legkippen hebben vrij toegang tot een buitenloop, beschikken over een ruime stal, krijgen voeder dat nagenoeg volledig van biologische oorsprong is (en dus pesticide-vrij) en krijgen geen preventieve antibiotica. Met biologische pasta vermijd je dus residuen, zowel in je eigen eten als in het milieu en gun je legkippen een beter leven.

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.