Agro-ecologische beweging in België komt met actieplan

19.12.2016
Agroecology

Op het eerste forum van 'Agroecology in action' schreven 16 organisaties – onder meer Velt, Wervel, BioForum, Bond Beter Leefmilieu, Voedselteams en Broederlijk Delen – mee aan de engagementsverklaring. Die omvat vijf actiepunten, waaronder de omvorming naar een agro-ecologisch productiesysteem. Daarvoor is kennisverspreiding nodig en bewustmaking van politici en het grote publiek.


Vorige week namen in Brussel 700 actoren uit de landbouw, het middenveld en de politiek deel aan het eerste forum van Agroecology in Action, dat de vele ontwikkelingen op het vlak van agro-ecologie en eerlijke voeding in ons land wil bundelen en stimuleren. In België alleen al zijn maar liefst 250 initiatieven in kaart gebracht, van voedselteams tot collectieve moestuinen, maar er zijn er nog meer.

"Er wordt al langer samengewerkt met een aantal organisaties in Vlaanderen en Wallonië die één ding gemeen hebben, namelijk dat ze er heel duidelijk van overtuigd zijn dat we naar een andere landbouwsysteem van de toekomst gaan en dat is agro-ecologie. Belangrijk is dat we een beweging opbouwen die iets betekent voor de toekomst", zegt Leen Laenens, voorzitster van Velt en één van de krachten achter het netwerk Agroecology in Action.

Initiatieven zoals voedselteams, boerenmarkten, bioboerderijen en collectieve moestuinen vertrekken allemaal vanuit een agro-ecologische benadering. Dat wil zeggen voedsel produceren op een manier die echt duurzaam is: niet alleen ecologisch maar ook sociaal verantwoord. Die burger- en boereninitiatieven van onderuit versterken, dat is wat de initiatiefnemers met ‘Agroecology in Action’ willen doen.

"De engagementsverklaring kan België een versnelling hoger doen schakelen met agro-ecologie" - Olivier De Schutter (UCL)

Hogere versnelling

Het eerste forum vond op 9 en 10 december in Brussel plaats. Velt-voorzitter Leen Laenens blikt er tevreden op terug. “Er is veel kennis uitgewisseld. Meest vernieuwend was misschien wel de betere aansluiting bij het sociale werkveld. Zo maakten de mutualiteiten duidelijk dat ook zij bezig zijn met initiatieven rond gezonde voeding.”

Een opvallende aanwezige was professor Olivier De Schutter (UCL), de voormalige VN-rapporteur voor het recht op voedsel. Hij liet zich positief uit over de engagementsverklaring die volgens hem “België een versnelling hoger kan doen schakelen met agro-ecologie”.

Actieplan

Zestien organisaties schreven mee aan een engagementsverklaring die vijf actiepunten vooropstelt. Kort samengevat zijn dat deze:

  1. De omvorming naar een agro-ecologisch productiesysteem. Daarvoor is kennisverspreiding nodig en bewustmaking van politici en het grote publiek.
  2. Agro-ecologie moet ook doordringen aan consumptiezijde, o.m. door meer lokale markten op te starten en steun te verlenen aan korte-keten-initiatieven en coöperaties. Ook wat lokaal, gezond, seizoensgebonden en duurzaam is, zal gepromoot worden. Gelijktijdig bepleit men een vermindering van de overdaad aan vlees, vet en suiker.
  3. Het recht op gezonde voeding voor iedereen en waardige arbeidsomstandigheden voor producenten en arbeiders in de voedselketen.
  4. Bescherming van natuurlijke rijkdommen en gemeenschappelijke goederen, zoals land en water, tegen ‘vervuiling en vermarkting’. Landbouwgrond moet beschermd worden tegen 'oneigenlijk ruimtebeslag' zoals commerciële centra en industriezones.
  5. Nastreven van een geïntegreerd beleid op Belgisch en later ook op Europees niveau.

* * *

Lorem ipsum

5 redenen om bio te kiezen

Lekker puur

Groenten uit volle grond, dieren die vrij naar buiten kunnen, brood dat de tijd krijgt om te rijzen. Biologische producten zijn puur en vol van smaak. Ze bekoren door hun kwaliteit en authenticiteit. Dat proef je!

Gezond genieten

Biologische producten zijn de vrucht van een zorgvuldig proces dat start bij een vruchtbare bodem of een gezond dier. Bij de verwerking van biovoeding zijn enkel een beperkt aantal additieven en toepassingen toegelaten. Zo leidt bio tot producten met een zuivere samenstelling en hoge voedingswaarde.

Goed voor het milieu

Met vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding zorgt de bioboer voor een veerkrachtig ecosysteem dat ons allemaal ten goede komt: proper grondwater, bescherming tegen overstroming, tegengaan van klimaatverandering, natuurlijke beheersing van plagen… Bio gebruikt geen kunstmest, geen gewasbescherming van chemisch-synthetische oorsprong en geen ggo’s.

Vriendelijk voor dieren

Biologische dieren eten voedzaam biologisch voer en krijgen de tijd om te groeien in een ruime zonverlichte stal waar ze vrij naar buiten kunnen. Een biologische veeteler kiest zijn rassen zorgvuldig om het gebruik van geneesmiddelen maximaal te beperken. De dieren - en consumenten - varen er wel bij.

100% toekomst

Een agro-ecologische aanpak biedt ons de beste garantie om de wereld te voeden, zonder de draagkracht van de aarde te overschrijden. Wie bio kiest, streeft naar een toekomst met tevreden boeren, rijke oogsten en gezonde mensen. Vandaag en morgen, voor iedereen.